søndag 13. november 2016

Årvolldammen med tap i første og andre runde, men kampen fortsetter...

Frem til torsdag kjempet alle partiene i Bjerke bydel for å redde Årvolldammen fra Bymiljøetatens tyrani.  På torsdag brøt Arbeiderpartiet med vår samlede kamp, og stemte imot ALLE de andre partienes felles kamp for å redde Badedammen og Sletta fra overivrige byråkrater.

Fram til nå har vi stått samlet alle partiene mot en prosess som i praksis har vært som en monolog med ensidig informasjon og svært, svært liten evne til å ta innover seg forslag og ideer fra lokalbefolkningen. Fortsatt står SV, Rødt, V, Frp, MdG og Høyre samlet i kampen. I praksis betyr det at det eneste partiet som bryter med enigheten, som bryter med sine egne velgere, er Arbeiderpartiet. Det betyr at det tross alt ble flertall for kampen mot en dårlig prosess med dårlige løsninger.

Likevel, dette var et stort skudd for bauen, og kan være årsaken til at prosessene får gå videre uten endring. Det at Arbeiderpartiet brøt ut, fjernet de vår felles front så nå kan vi ikke si at lokalbefolkningen og de lokale partiene står samlet. Når Arbeiderpartiet etter siste valg representerer nesten 50% av velgerne i Bjerke bydel, så betyr deres støtte til prosessen at nesten halvparten av Bjerkes innbyggere tas til inntekt for at her er alt som det skal og bør være. Når vi vet at vi i denne prosessen jobber opp mot et mandat gitt til Bymiljøetaten fra bl.a. EU, så betyr det ethvert tilbakeslag kan være tungen på vektskålen som trekker skipet ned. Vi vet at vi fra før kjemper en kamp med svært dårlig odds.

Første runde gikk alltså tapt gjennom en svært dårlig og mangelfull KVU.
Andre runde gikk tapt fordi vi mistet enstemmigheten da Arbeiderpartiet sviktet oss alle.
Kanskje kan vi si at vi vant tredje runde, fordi alle andre partier står bak oss og sikret flertall.Dette ser ut til å bli en lang kamp. Hvis ikke Bymiljøetaten selv tar til fornuft, blir nok saken tatt opp på Rådhuset, både i Byrådet og i Bystyret, og kanskje sågar som innbyggerforslag. For en ting er sikkert: Badedammens Venner gir seg ikke så lett!

Her er det bare å brette opp ermene. Når Arbeiderpartiet nå brøt ut, så oppstår det likevel en ny mulighet. Hvis vi klarer å eksalere så stor misnøye med at partiet viser en slik forakt for sine egne velgere, så kan vi kanskje få de til å snu. Politikerne på Rådhuset, er ikke de samme som i bydelen. Trues partiet av velgerflukt, så vil de nok snu. Bedre å snu i tide. Det pleier Arbeiderpartiet å gjøre.

Husk at ALLE andre partier i bydel Bjerke står samlet. Det er bare å velge seg nytt parti ved neste korsvei, og det er helt greit om du gir lyd fra deg nå, om du så planlegger. Du kan kommentere på Oslo Arbeiderpartis Facebook side, du kan sende mail til Oslo Arbeiderparti, eller ringe dem å si din mening.

Alternativt kan du stemme noe annet ved neste valg. Menyen av partier som støtter kampen for Badedammen er stor... SV, Rødt, MdG, V, Frp og Høyre.

mandag 24. oktober 2016

Kampen for friheten

Kampen for friheten er fylt med paradokser

Min viktigste kamp som politiker, som far, som leder og som enkeltindivid er kampen for frihet. Kampen handler om at alle har rett til å leve sine liv på sine egne premisser, ikke på mine eller andres premisser. Paradoksene kommer frem i fleng, fordi jeg i praksis kjemper for at andre skal få mene/gjøre/være noe annet enn meg.

Når jeg kjemper for demokratiet, så kjemper jeg for at alle skal få stemme hva de vil. Jeg mener jo at Høyre er det beste partiet i Norge og er «det rette partiet» å stemme på. Likevel, så kjemper jeg for at alle skal bruke stemmeretten sin, også om de ikke stemmer på Høyre. Det er likegyldigheten (les: blanke stemmer eller ikke å stemme) som er fienden, ikke partimotstandere.
Jeg er kristen, men likevel er det viktig for meg at alle skal få ha sin egen tro. Selv om jeg kjemper for kristendommen, at regler og holdninger i det norske samfunnet skal være fundamentert i vår kristne tro og kulturarv, så kjemper jeg likevel også for at du og dine skal få både tro og mene noe annet enn meg.

Jeg er motstander av narkotika og kjemper for nulltoleranse-linjen i norsk politikk. Det betyr ikke at jeg fordømmer rusmisbrukerne du ser slentre slitent rundt i Oslos gater. Det ligger faktisk i kampen for friheten å akseptere at andre gjør feil. Da blir det også min og din jobb å hjelpe dem på fote, ikke skyve dem bort.

Når jeg kjemper for at alle skal få elske den de vil, så kjemper jeg for at homofile skal få elske sin likekjønnede partner. Hva er vel bedre enn å elske en annen? Det kjemper jeg for, selv om jeg selv faller for det motsatte kjønn.

Som fotballtrener så vet jeg at spillerne må tørre og feile. Hvis ikke, så tør de ikke å improvisere eller å prøve nye ting. De må ha friheten til å prøve og der følger også tryggheten til å feile. Hvis jeg som trener dikterer hva de skal gjøre så gjør de mindre feil, men de utvikles heller ikke. Ved å la andre velge annerledes enn oss selv, så kan vi lære og vi kan få oppleve nye ting.

Mangfoldet er viktig, men jeg kan ikke definere hva som er riktig. Det du synes er gøy, synes jeg er kjedelig. Det du synes er bra, synes jeg er dårlig.


Likevel, i kampen for friheten så kjemper jeg for deg – uansett.

søndag 17. april 2016

Frivillighetsmeldingen Oslo Kommune

Samtidig som jeg idag har jobbet med forberedelser til tildeling av frivillighetsmidler, så har jeg også jobbet med byrådets Frivillighetsmelding, og bidratt inn til Høyres gruppes merknader på saken.

Det slår meg at det er mye papirflytting tilknyttet alle de ulike tildelingsordningene. Det finnes fattigdomsmidler, frivillighetsmidler, integreringsmidler, Groruddalsmidler, mva-refusjon, mottaksmidler, Gjensidigestiftelse, Sparebankstiftelse, diverse legater, diverse etater og både kommunale og statlige ordninger.

Det er ikke lett å være frivillig, uten å være profesjonell - og det går jo liksom ikke - profesjonell og frivillig er motsetninger.

Samtidig ser vi at det vokser frem en ny og mer fragmentert frivillighet i Norge. Idrettslagene er fortsatt størst (og viktigst), men det vokser frem massevis av nye aktiviteter med aktivitetsgrupper mer enn medlemsgrupper. Det er mye mer ad-hoc-aktivitet enn det er permanent aktivitet (sammenliknet med før). Det gir nye utfordringer, både for det offentlig og for de frivillige.

Kanskje den viktigste løsningen på denne fremveksten av mindre grupper vil være at de sikres tilgang på gratis lokaler hvor de kan være, både sosialt og for aktivtet. Skoler, barnehager, bibliotek og klubbhus er eksempler på lokaler som har en annen primærfunksjon, mens som i svært stor grad bidrar til frivilligheten utover vanlig åpningstid.

Da blir det også viktig at vi fremover tenker på disse tingene når vi bygger og rehabiliterer bygg og anlegg. Det må tilrettelegges for at disse institusjonene også kan løse de oppgavene som går utover primøroppgaven.

  • Skoler og barnehager må være åpne og tilgjengelige og gratis for alle frivillige
  • Klubbhusene hos idrettslagene må ha åpen kafeteria og noen sitteplasser innendørs
  • Bibliotekene må gjerne få Starbucks. Da ville jeg lest mer og kommet dit mer. Funnet roen

Veldig mye er bra idag, men vi jakter alltid etter noe som er enda bedre. Frivilligheten er viktig. Den er viktig for demokratiet, for nærmiljøet, for mangfoldet - rett og slett viktig for samfunnet.

 Lenke til artikkel i Groruddalens Avis
10 MILLIONER TIL KLUBBHUS: Det er nå bestemt av Oslo bystyre at Årvoll IL skal få 10 milioner til nytt klubbhus. Her jubler Lise Martinsen (Bjerke Frp), Camilla Wilhelmsen (Frp), anleggsleder Reidar Bergestad i Årvoll IL og klubbleder Ann-Karin Linnerud.Tildeling av frivillighetsmidler 18. april

Idag har jeg gått nøye igjennom alle søknadene om frivillighetsmidler, som skal fordeles på møtet i Kultur- og Oppvekstkomiteen imorgen. Det er 480.000 som skal fordeles som frivillighetsmidler og 460.000 som skal fordeles som integreringsmidler.


Det er kommet søknader fra mange og det er søkt om tilsammen mange millioner kroner, Det blir ingen lett sak å bestemme hvem som ikke skal få.

Det ligger i frivillighetens natur at det er mangfold i aktiviteter og formål. Hva som er bra og viktig vil det være subjektive oppfatninger om. Det er viktig at vi også støtter den delen av frivilligheten som ikke bare representerer "mainstream". Det er gjerne i frivilligheten vi finner "det nye", det som er "annerledes", alternativer til A4 osv.

Det gjøres da også en skjønnsmesig tildeling og som vil være et komprimiss mellom 9 personer fra 7 forskjellige partier. Tradisjonen tilsier imidlertid at det blir en enstemmig felles tildeling, etter lange diskusjoner.

Paradokset er da at det jeg er minst fornøyd med, er at det er mange frivillige organisasjoner, sågar ganske store organisasjoner, som ikke har søkt om støtte. Det er verdige formål og aktiviteter som kunne og burde fått støtte som ikke får det, fordi de ikke har søkt. Det er åpenbart at det må settes inn litt mer ressurser for å informere om disse mulighetene.


søndag 13. mars 2016

Årvollhallen - Byggestart i 2017

I februar stilte jeg spørsmål til Byrådet om hva som er status på Årvollhallen. Denne uken fikk jeg svar (se nederst). I brevet skriver byråden at byggestart er planlagt til 2017. Det er bra!

Det som bekymrer meg litt, som gjør at jeg må følge opp saken mer, er følgende formuleringer:
  • "Endelig avklaring av alternativ vil foreligge i månedsskiftet juni/juli inneværende år."
  • "Økonomiske hensyn vil bli tungt vektlagt."
Er dette bare standardfraser, eller ligger det noe mer her? Dette må jeg følge opp fremover. Idrettslaget har valgt løsningen de vil ha. Poenget med tilleggsbevilgningen som ble gjort i den reviderte budsjettprosessen var jo at idrettslaget skulle få det som de ønsker, fordi idretten er så viktig på Årvoll og klubben trenger både lager, kontorer, cafe og fotballgarderober - eller et skikkelig klubbhus som det også heter.

Hvorfor vil "økonomiske hensyn bli tungt vedktlagt"? Er ikke bevilgningene allerede gjort? Blir det et nytt steg tilbake ved neste budsjettbehandling? Blir det bare en minimumshall likevel, selv om vi har tatt denne ekstrarunden for å sikre at klubbens interesser blir ivaretatt?

Jeg synes det var unødvendig å skape usikkerhet om Årvollhallen. Nå har vi kjempet lenge nok. Håper vi ikke trenger flere omkamper.


Under finner du avskrift av den formelle korresponsdansen:


SPØRSMÅL TIL BYRÅDET FRA KENNETH ERIKSEN (H)
- FREMDRIFT FOR  BYGGING AV FLERBRUKSHALL VED ÅRVOLL SKOLE

Kenneth Eriksen (H) har stilt følgende spørsmål vedrørende bygging av flerbrukshall ved Årvoll 

skole: 

Over lengre tid, flere år, har det vært planlagt og prosjektert for en flerbrukshall på Årvoll. I

senere tid i forbindelse med Årvoll skole.

I den reviderte budsjettbehandlingen i sommer fremmet dessuten FrP et forslag, som fikk flertall,

om ekstra bevilgning til at en flerbrukshall på Årvoll skulle bygges med plass og egenskaper for å

ivareta idrettsklubben Årvoll ILs behov, i tillegg til skolens behov.

I valgkampen garanterte Jan Bøhler, på et partiarrangement på Isdammen, for at flerbrukshallen

ble realisert dersom AP kom i maktposisjon i Rådhuset. Dessuten står hallen spesifikt nevnt på

side 52 i Byrådsplattformen.

Hva er status for fremdriften?

Når forventes det at byggearbeidene starter?

Når forventes det at hallen er ferdigstilt?

Og blir idrettslagets behov ivaretatt i den endelige realiseringen av hallen?


Svar:

Undervisningsbygg har utredet alternativer for flerbrukshall som også ivaretar idrettens behov. 

Endelig avklaring av alternativ vil foreligge i månedsskiftet juni/juli inneværende år. Årsaken til at 

dette tar noe tid er at enkelte av løsningene kan kreve omregulering.

Alternativene har ulike økonomiske konsekvenser. Det tas sikte på å innarbeide forslag til endelig 

kostnadsramme i budsjettet for 2017 og med forventet oppstart samme år.

Ferdigstillelse er avhengig av endelig valg av løsning. Jeg kommer tilbake til saken med 

orientering om forslag til løsning når regulering m.v. er avklart. Økonomiske hensyn vil bli tungt 

vektlagt.

Geir Lippestad
byrådHer er første innlegg i denne saken:
http://h63valg2015.blogspot.no/2016/02/hva-skjer-med-flerbrukshallen-pa-arvoll.html